Giá thu mua phế liệu hôm nay 

Giá thu mua phế liệu hôm nay 

15/03/2022

  Giá thu mua phế liệu hôm nay 
  Giá sắt phế liệu hôm nay 

  • Giá dây phép sắt phế liệu: 6.500 – 20.000 đồng/1kg
  • Giá phế liệu sắt loại 1 (sắt đặc): 6.500 – 20.000 đồng/1kg
  • Giá phế liệu sắt loại 2 (sắt công trình, vụn sắt): 6.500 – 20.000 đồng/1kg
  • Giá phế liệu sắt loại 3 (sắt gỉ nặng, bã sắt): 6.500 – 20.000 đồng/1kg
  • Giá bazơ sắt phế liệu: 5.000 – 9.000 đồng/1kg

  Giá đồng phế liệu hôm nay

  • Giá đồng dây điện phế liệu: 120.000 – 200.000 đồng/1kg
  • Giá đồng phế liệu (đồng đỏ) : 121.000 – 180.000 đồng/1kg
  • Giá đồng phế liệu (đồng tóc): 120.000 – 160.000 đồng/1kg
  • Giá đồng phế liệu (đồng vàng): 80.000 – 130.000 đồng/1kg
  • Giá đồng phế liệu (đồng cáp): 132.000 – 190.000 đồng/1kg

  Giá inox phế liệu hôm nay

  • Giá inox phế liệu 304: 27.000 – 68.000 đồng/kg
  • Giá phế liệu inox kim loại 316: 36.000 – 80.000 đồng/kg
  • Giá inox phế liệu 310: 25.000 – 55.000 đồng/kg
  • Giá mua inox phế liệu 201: 10.000 – 30.000 đồng/kg
  • Giá phế liệu inox 403: 9.000 – 22.000 đồng/kg
  • Giá thu mua phế liệu inox 410: 9.000 – 20.000 đồng/kg

  Giá nhôm phế liệu hôm nay

  • Giá bã nhôm: 20.000 – 30.000 đồng/kg
  • Giá bazơ nhôm: 19.000 – 27.000 đồng/kg
  • Giá nhôm phế liệu (nhôm dẻo): 28.000 – 55.000 đồng/kg
  • Giá phế liệu nhôm (kẽm nhôm): 40.000 – 65.000 đồng/kg
  • Giá mạt nhôm phế liệu: 18.000 – 23.000 đồng/kg
  • Giá phế liệu nhôm (nhôm đà): 24.000 – 50.000 đồng/kg
  • Giá phế liệu nhôm máy: 30.000 – 62.000 đồng/kg

  Ngoài ra, Phế Liệu Long Phát còn thu mua nhiều loại phế liệu khác, với nhiều mức giá khác nhau. 

  Bài viết khác