Giá thu mua các loại phế liệu THÁNG 3/2022 mới nhất

Giá thu mua các loại phế liệu THÁNG 3/2022 mới nhất

15/03/2022

  Giá thu mua các loại phế liệu THÁNG 3/2022 mới nhất

  Phế Liệu Long Phát thu mua tất cả các loại phế liệu, kể cả khi những đơn vị khác không chấp nhận loại phế liệu đó. Giá thu mua phế liệu của Phế Liệu Long Phát luôn cao nhất thị trường. Cụ thể như sau:

  Thu mua phế liệu Sắt  

  • Báo giá sắt đặc phế liệu hôm nay từ: 12.000 đồng đến 25.000 đồng/kg.
  • Báo giá sắt công trình phế liệu hôm nay từ: 9.000 đồng đến 12.000 đồng/kg.
  • Báo giá dây thép sắt phế liệu hôm nay từ: 9.000 đồng đến 12.000 đồng/kg.
  • Báo giá sắt gỉ sét phế liệu hôm nay từ: 9.0000 đồng đến 15.000 đồng/kg.
  • Báo giá bã sắt phế liệu hôm nay từ: 9.000 đồng đến 15.000 đồng/kg.
  • Báo giá sắt vụn phế liệu hôm nay từ: 10.000 đồng đến 15.000 đồng/kg.
  • Báo giá bazơ sắt phế liệu hôm nay từ: 9.000 đồng đến 15.000 đồng/kg.

  Thu mua phế liệu Nhôm  

  • Báo giá Nhôm phế liệu loại 1 hôm nay từ: 55.000 đồng đến 85.000 đồng/kg. Phế liệu nhôm loại 1 chủ yếu là nhôm đặc nguyên chất.
  • Báo giá Nhôm phế liệu loại 2 hôm nay từ: 45.000 đồng đến 70.000 đồng/kg. Phế liệu nhôm loại 2 bao gồm các hợp kim của nhôm.
  • Báo giá Nhôm phế liệu loại 3 hôm nay từ: 25.000 đồng đến 55.000 đồng/kg. Phế liệu nhôm loại 3 bao gồm vụn nhôm, mạt nhôm.
  • Báo giá bột nhôm phế liệu hôm nay từ: 4.500 đồng đến 9.000 đồng/kg.
  • Báo giá nhôm dẻo phế liệu hôm nay từ: 35.000 đồng đến 50.000 đồng/kg.
  • Báo giá nhôm máy phế liệu hôm nay từ: 30.000 đồng đến 45.000 đồng/kg.

  Thu mua phế liệu đồng  

  • Báo giá mạt đồng vàng phế liệu hôm nay từ: 95.000 đồng đến 200.000 đồng/kg.
  • Báo giá đồng cáp phế liệu  hôm nay từ: 155.000 đồng đến 400.000 đồng/kg.
  • Báo giá đồng đỏ phế liệu hôm nay từ: 135.000 đồng đến 300.000 đồng/kg.
  • Báo giá đồng vàng phế liệu hôm nay từ: 115.000 đồng đến 250.000 đồng/kg.
  • Báo giá đồng cháy phế liệu hôm nay từ: 125.000 đồng đến 235.000 đồng.

  Thu mua phế liệu Inox  

  • Báo giá inox phế liệu loại 1 hôm nay từ: 35.000 đồng đến 65.000 đồng/kg. Phiếu liệu inox loại 1 chủ yếu bao gồm: inox 304 và inox 316.
  • Báo giá inox phế liệu loại 2 hôm nay từ: 15.000 đồng đến 35.000 đồng/kg. Phế liệu inox loại 2 chủ yếu là inox 201.
  • Báo giá inox phế liệu loại 3 hôm nay từ: 15.000 đồng đến 25.000 đồng/kg. Phế liệu inox loại 3 bao gồm các loại sau: inox 430, inox 410, inox 420, inox 504, inox 604,…
  • Báo giá inox hợp kim và bazơ inox phế liệu hôm nay từ: 10.000 đồng đến 18.000 đồng/kg.

  Thu mua phế liệu Niken 

  • Báo giá Niken phế liệu hôm nay từ 17.000 đồng đến 330.000 nghìn đồng, tùy theo tình trạng và khả năng tái chế của phế liệu Niken.

  Thu mua phế liệu Nhựa  

  • Báo giá nhựa ABS phế liệu hôm nay từ 25.000 đồng đến 60.000 đồng/kg.
  • Báo giá nhựa PP phế liệu hôm nay từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng/kg.
  • Báo giá nhựa PVC phế liệu hôm nay từ 10.000 đồng đến 40.000 đồng/kg.
  • Báo giá nhựa HI phế liệu hôm nay từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng/kg.
  • Báo giá ống nhựa phế liệu hôm nay từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng/kg.

  Thu mua phế liệu Giấy 

  • Báo giá giấy carton phế liệu hôm nay từ 5.000 đồng đến 13.000 đồng/kg.
  • Báo giá giấy báo phế liệu hôm nay từ 13.000 đồng đến 15.000 đồng/kg.
  • Báo giá giấy photo phế liệu hôm nay từ 13.000 đồng đến 15.000 đồng/kg.

  Thu mua phế liệu Bao Bì 

  • Báo giá bao Jumbo phế liệu hôm nay từ 70.000 đồng đến 90.000 đồng/kg.
  • Báo giá bao nhựa phế liệu hôm nay từ 90.000 đồng đến 195.000 đồng/kg.

  Thu mua phế liệu hợp kim 

  • Báo giá gang phế liệu Đồng Nai hôm nay từ 15.000 đồng – 20.000 đồng/kg.
  • Báo giá thiếc phế liệu Đồng Nai hôm nay từ 12.000 đồng – 15.000 đồng/kg.

  Thu mua phế liệu Nilon 

  • Báo giá Nilon sữa phế liệu hôm nay từ 12.000 đồng đến 20.000 đồng/kg.
  • Báo giá Nilon dẻo phế liệu hôm nay từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng/kg.
  • Báo giá Nilon xốp phế liệu hôm nay từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng/kg.

  Thu mua phế liệu Thùng phi 

  • Báo giá thùng phi sắt phế liệu hôm nay từ 110.000 đồng đến 160.000 đồng/kg.
  • Báo giá thùng phi nhựa phế liệu hôm nay từ 115.000 đồng đến 185.000 đồng/kg.

  Thu mua phế liệu Chì  

  • Báo giá chì cục phế liệu hôm nay từ 540.000 đồng đến 570.000 đồng/kg.
  • Báo giá chì dẻo phế liệu hôm nay từ 395.000 đồng đến 420.000 đồng/kg.

  Ngoài ra, Phế Liệu Long Phátcòn thu mua các loại phế liệu sau với mức giá cao:

  • Báo giá khuôn kẽm in phế liệu dao động từ 50.000 đồng đến 95.000 đồng/kg.
  • Báo giá Pallet phế liệu hôm nay từ 95.000 đồng đến 230.000 đồng/kg.
  • Báo giá linh kiện điện tử phế liệu hôm nay từ 350.000 đồng trở lên.

  Tính đến thời điểm này, không đơn vị nào thu mua phế liệu giá cao như Phế Liệu Long Phát.  

  Bài viết khác